ระบบสำนักงานอัตโนมัติ :: e-Office

 
  
แบบสอบถามการใช้งานระบบ

คณะวิทยาการจัดการ858
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา18
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา223
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ123

ปี ::   คำค้นหา ::      
 [11/01/65] อว 6501.01/45 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน  (5,730.93 KB )    *ไม่มีประกาศ/คำสั่ง** เอกสารใหม่ เมื่ออ่านแล้วจะยังปรากฎอยู่ในรายการ กดปุ่มจัดเก็บเอกสาร เพื่อเก็บเข้าคลังเอกสารส่วนตัว **

หน่วยงาน ::  


จำนวนเอกสารในระบบ ประจำปีงบประมาณ [ 2560 :: 5,949 ] [ 2561 :: 8,813 ] [ 2562 :: 55,391 ] [ 2563 :: 63,995 ] [ 2564 :: 58,670 ] [ 2565 :: 95218 ]  แผ่น