ระบบสำนักงานอัตโนมัติ :: e-Office


คณะวิทยาการจัดการ2717
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา53
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา418
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ1319

ปี ::   คำค้นหา ::      
   *ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ [01/04/67]
 คำสั่งที่ 134/2567 แต่งตั้งกรรมการtest ( KB ) 
เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU ALL-Login
หากพบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์ภายใน 666702
(ปรับปรุงล่าสุด 29 พ.ค. 67)

** เอกสารใหม่ เมื่ออ่านแล้วจะยังปรากฎอยู่ในรายการ กดปุ่มจัดเก็บเอกสาร เพื่อเก็บเข้าคลังเอกสารส่วนตัว **

หน่วยงาน ::  


จำนวนเอกสารในระบบ ประจำปีงบประมาณ [ 2560 :: 5,949 ] [ 2561 :: 8,813 ] [ 2562 :: 55,391 ] [ 2563 :: 63,995 ] [ 2564 :: 58,670 ] [ 2565 :: 95,314 ] [ 2566 :: 76341 ]  แผ่น