ระบบสำนักงานอัตโนมัติ :: e-Office

 
  

คณะวิทยาการจัดการ1862
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา25
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา199
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ623

ปี ::   คำค้นหา ::      
   *ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ [16/03/66]
 328/2566 แต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  (2,189.23 KB ) 
เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หากพบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์ภายใน 666702

** เอกสารใหม่ เมื่ออ่านแล้วจะยังปรากฎอยู่ในรายการ กดปุ่มจัดเก็บเอกสาร เพื่อเก็บเข้าคลังเอกสารส่วนตัว **

หน่วยงาน ::  


จำนวนเอกสารในระบบ ประจำปีงบประมาณ [ 2560 :: 5,949 ] [ 2561 :: 8,813 ] [ 2562 :: 55,391 ] [ 2563 :: 63,995 ] [ 2564 :: 58,670 ] [ 2565 :: 95,314 ] [ 2566 :: 74683 ]  แผ่น